Ubezpieczenie turystyczne: które wybrać i na co zwracać uwagę?
Autor: Before We Get Old | Data publikacji: 19 stycznia 2020 | Kategoria: Porady
ubezpieczenie turystyczne

Jakie warunki powinno spełniać dobre ubezpieczenie turystyczne? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi i wypadałoby tutaj udzielić znienawidzonej przez wszystkich rady: “to zależy”. Każda polisa powinna być przystosowana do charakteru wyjazdu, a koszty leczenia i udzielania pomocy dopasowane do aktywności, które zamierzamy wykonywać. Jest wiele aspektów, które warto wziąć pod uwagę zanim wybierzemy ubezpieczenie turystyczne, dlatego postanowiliśmy przygotować dla Was poradnik, który, mamy nadzieję, pomoże w wyborze odpowiedniej polisy. Pamiętajcie jednak, że oferta ubezpieczeniowa drugiej ofercie nierówna (a na rynku jest ich ogrom), więc zanim dokonacie jakiegokolwiek wyboru, przeczytajcie dokładnie zapisy OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) proponowanej Wam polisy.

ubezpieczenie podróżne

OWU (OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA) - NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?

Poniżej omówimy pokrótce, które zapisy OWU należy w szczególności przeanalizować, porównując dostępne na rynku oferty ubezpieczeń turystycznych. Im wyższa suma ubezpieczenia (SU) poniższych kryteriów, tym większą ochronę zapewnia nam polisa. Należy jednak pamiętać, że każdy ubezpieczyciel ma swoje kwotowe lub procentowe limity odszkodowań, które warto porównać przed wyborem polisy.

KL - KOSZTY LECZENIA

To kwota, która pokrywa takie wydatki jak:

 • pobyt i leczenie w szpitalu,
 • zakup niezbędnych lekarstw,
 • wizyty lekarskie,
 • leczenie stomatologiczne,
 • naprawa lub zakup okularów lub protez.

UWAGA:
Koszty leczenia w ramach polis turystycznych zwykle nie pokryją kosztów: leczenia ortodontycznego i protetycznego, porodu i leczenia po 32 tygodniu ciąży, operacji plastycznych, leczenia chorób przewlekłych, przeprowadzenia planowanych wizyt lekarskich, zabiegów, badań,  leczenia chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV i chorób przenoszonych drogą płciową . Tu ważna jest prewencja: np. w ramach leczenia dentystycznego wyleczenie zębów przed wyjazdem, jeśli ktoś leczy się na chorobę przewlekłą to zabranie odpowiedniej ilości leków, rezygnacja z wyjazdu w przypadku zaawansowanej ciąży.

Zakres ubezpieczenia u różnych ubezpieczycieli może być inny. Na przykład podstawowy zakres ubezpieczenia może zawierać leczenie następstw chorób przewlekłych lub nie. A warto o tym pamiętać. Choroby przewlekłe ma ok. 50 proc. Polaków, i żyje z nimi na co dzień, nie traktując ich jako znacznego utrudnienia.  W ramach ubezpieczeń turystycznych tylko nieliczne firmy ubezpieczeniowe (np. Warta) umieszcza ten zakres już w standardzie – to znaczy bez dodatkowej składki. Gdzie indziej trzeba dopłacić między 100 a 200% wartości ubezpieczenia aby być objętym ochroną w razie zaostrzenia objawów choroby przewlekłej.

Dostosowanie zakresu jest ważne, ponieważ jeśli nie rozszerzymy zakresu podstawowego polisy to ubezpieczyciele mogą odmówić pokrycia kosztów na przykład szkody powstałe na terenie kraju, gdzie prowadzone są działania wojenne lub za zdarzenia będące wynikiem uprawiania sportów zimowych czy ekstremalnych.

ASSISTANCE

Assistance to kwota, która pokrywa organizację pomocy tj.:

 • transport ubezpieczonego
  • z miejsca wypadku lub zachorowania do placówki medycznej,
  • pomiędzy placówkami medycznymi,
  • z placówki medycznej do miejsca zakwaterowania,
  • do Polski lub innego kraju stałego zamieszkania,
  • przewóz zwłok.
 • poszukiwanie i ratownictwo (w górach, na lądzie i na wodzie),
 • doraźną pomoc medyczną (np. udzielenie pierwszej pomocy drogą telefoniczną),
 • wcześniejszy powrót ubezpieczonego lub jego bliskich do kraju,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej do 48h bez opłacania dodatkowej składki (np. w przypadku odwołania lotu, choroby lub innych sytuacji losowych, uniemożliwiających powrót z podróży na czas),
 • koszty kontynuacji podróży (np. transport wyleczonego do miejsca, z którego może kontynuować swoją podróż),
 • koszty opieki nad nieletnimi dziećmi (np. nocleg opiekuna, gdy dziecko wymaga hospitalizacji),
 • organizacja zastępczego kierowcy,
 • koszty tłumacza.

Warto zwrócić uwagę, jak są pogrupowane poszczególne koszty w polisie. Np. czy koszy leczenia zawierają w sobie również koszty usług assistance (w tym transportu) czy też usługi te mają swoje oddzielne limity i w jakiej wysokości?

Dobrze, aby koszty usług assistance miały oddzielny limit od kosztów leczenia, a dodatkowo by transport medyczny, poszukiwanie i ratownictwo były pokrywane do wartości ich realnych kosztów, a nie do jakiegoś limitu (tak jest np. w Warcie).

W praktyce oznacza to, że koszty wspomnianych świadczeń nie obniżą puli na koszty leczenia (np.: szpital), czyli w ekstremalnym przypadku ubezpieczyciel pokryje wyższe rachunki za szpital, a ubezpieczonemu nie zabraknie sumy ubezpieczenia nawet na bardzo kosztowny transport air ambulansem z dalekiego zakątka świata do Polski.

Dla przykładu koszt ratownictwa na Słowacji wynosi kilkadziesiąt tys. zł. Lot samolotem medycznym z Azji do Polski oscyluje w kwotach kilkudziesięciu-kilkuset tys. Zł. Przykład z ostatniego tygodnia, gdy ubezpieczony w Warcie miał stan po zawale serca w Emiratach Arabskich. Koszty szpitala (pobyt i operacja wczepienia kardiowertera) wyniósł 391 000 zł, a koszty transportu do Polski dodatkowo 120 000 zł. Suma Ubezpieczenia KL 400 000 zł. Gdyby koszty transportu były wspólne z sumą ubezpieczenia na leczenie, to ubezpieczenie mogło by nie pokryć 100% poniesionych kosztów.

NNW - NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ta sekcja polisy ubezpieczeniowej dotyczy pokrycia kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków. Do NNW zalicza się m.in.:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu będący wynikiem wypadku.

OC - ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM

Suma ubezpieczenia OC pokrywa koszty wyrządzenia szkody rzeczowej lub osobowej:

 • koszty naprawienia szkody,
 • koszty obrony sądowej,
 • koszty obrony w postępowaniu karnym.

To bardzo ważny punkt każdej polisy, ponieważ aktywności wykonywane w trakcie podróży mogą narazić na niebezpieczeństwo nie tylko nas, ale i osoby trzecie (np. możemy spowodować wypadek na stoku narciarskim).

UWAGA:
W przypadku odpowiedzialności cywilnej polisy ubezpieczeń turystycznych zawierają tzw. wyłączenia, czyli sytuacje, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, a których, jako podróżujący, musimy być świadomi. Ubezpieczalnie nie poniosą na przykład odpowiedzialności, gdy wyrządzimy szkodę pod wpływem środków odurzających. W zależności od ubezpieczenia, możemy również nie otrzymać odszkodowania, gdy uszkodzimy wypożyczone mienie (samochód, sprzęt narciarski itd.). Dlatego tak ważnym jest wcześniejsze przeczytanie OWU.

UBEZPIECZENIE BAGAŻU

W ramach ubezpieczeń turystycznych mamy możliwość ubezpieczenia swojego bagażu podróżnego od:

 • kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • utraty, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, w zamkniętych sejfach, pokojach hotelowych lub samochodzie,
 • opóźnienia w dostarczeniu bagażu.

UWAGA:
Bardzo często wypłacie odszkodowania nie podlegają utracone dokumenty, pieniądze, karty kredytowe, bilety na przejazdy środkami komunikacji. Zwróćcie również uwagę, czy polisa obejmuje uszkodzenia lub kradzież sprzętu elektronicznego, laptopów, aparatów fotograficznych itd. W podstawowych wersjach ubezpieczenia wykluczeniu podlegają także uszkodzone/zagubione bagaże dotyczące uprawiania sportów zimowych lub ekstremalnych. Ciekawe rozwiązanie posiada w ofercie WARTA Travel, która oferuje tzw. pakiet korzyści dla narciarzy i snowboardzistów. Gdy rozszerzymy polisę o sporty zimowe możemy uzyskać na przykład zwrot kosztów za wypożyczenie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, w przypadku gdy nasz bagaż nie dotarł na czas. Jeśli ulegniemy wypadkowi jest również możliwa rekompensata poniesionych kosztów za niewykorzystane karnety lub uczestnictwo w szkółkach narciarskich. W pakiecie korzyści otrzymujemy także odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim, czy snowboardowym (limit 700 zł).

REZYGNACJA Z PODRÓŻY

To ubezpieczenie warto kupić, gdy rezerwujemy na nasz wyjazd, np. bilety lotnicze, hotel, rejs statkiem. Jeśli zakup jest okazjonalny, a bilety czy rezerwacje bezzwrotne, to tym bardziej ważne jest, aby pomyśleć o takim zabezpieczeniu.

Odszkodowanie może być wypłacone, gdy podróż zostanie odwołana z niniejszych powodów:

 • nagły wypadek lub choroba ubezpieczonego,
 • śmierć ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • zdarzenie losowe (pożary, trzęsienia ziemi itd.) wymagające wcześniejszego powrotu z podróży,
 • kradzież dokumentów niezbędnych do odbycia podróży.

UWAGA:
Odwołanie podróży z powodu np. ciąży (oraz jej komplikacji), konieczności leczenia następstw choroby przewlekłej lub nie poddania się obowiązkowym szczepieniom przed podróżą zazwyczaj nie podlega odszkodowaniu. Zwróćcie również uwagę, czy polisa obejmuje wypłatę odszkodowania, w przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku z winy organizatora (na przykład, gdy biuro podróży ogłosi upadłość).

ZNIESIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO W WYNAJĘTYM SAMOCHODZIE

Ważny punkt dla wszystkich osób, które podczas wakacji zamierzają wynająć samochód. Udział własny, to nic innego, jak kwota obowiązkowa, którą musimy zapłacić wypożyczalni samochodów za wyrządzoną z naszej winy szkodę. Jest ona określana kwotowo lub procentowo w umowie wynajęcia samochodu, którą zawieramy z wypożyczalnią. Dobre ubezpieczenie turystyczne powinno więc zwrócić ubezpieczonemu koszty udziału własnego poniesione z własnych środków.

UWAGA:
Aby ubiegać się o zwrot udziału własnego, kolizja samochodowa musi być zgłoszona na policję. Do ubezpieczalni musimy dostarczyć umowę wypożyczenia samochodu, potwierdzenie z policji o zdarzeniu oraz potwierdzenie samodzielnego uiszczenia wkładu własnego.

KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO W PL

Dobre ubezpieczenie turystyczne powinno pokrywać również koszty leczenia powypadkowego po powrocie do Polski, np.:

 • badania, zabiegi, operacje, rehabilitacja,
 • pobyt w szpitalu,
 • wizyty lekarskie,
 • zakup niezbędnych lekarstw.

UWAGA:
Ubezpieczenia turystyczne z zasady mają chronić w trakcie podróży, więc w przypadku kontynuacji leczenia powypadkowego w miejscu stałego zamieszkania limity odszkodowań są dosyć ograniczone. Mówimy tutaj o kwotach rzędu np. maksymalnie 5000 zł, z czego koszty rehabilitacji pokrywane są tylko w wysokości np. 500 zł. To niewiele, dlatego warto w kraju swojego zamieszkania posiadać podstawowe ubezpieczenie, które umożliwi nam kontynuację leczenia w ramach NFZ.

BIERNE UCZESTNICTWO W AKTACH TERRORU

Jeśli wybieramy się w rejony, gdzie prowadzone są działania wojenne, sytuacja społeczno-polityczna jest niestabilna lub istnieje zagrożenie strajków, demonstracji czy zamachów terrorystycznych warto sprawdzić, czy podstawowa polisa obejmuje ochronę w takich sytuacjach.

ubezpieczenia podróżne

JAK OSZACOWAĆ WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA W RAMACH NNW?

Bardzo często mylnie kalkulujemy wartość oczekiwanej wypłaty odszkodowania, przez co w momencie otrzymania rekompensaty jesteśmy nieprzyjemnie zaskoczeni. Jeśli w naszej umowie suma ubezpieczenia NNW określona jest na przykład na 50 000 zł, to wcale nie oznacza, że właśnie tyle odszkodowania otrzymamy, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. przy złamaniu palca lub nogi czy urazie kręgosłupa). Do oszacowania wysokości odszkodowania służą specjalne tabele norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Są one dostępne na stronach internetowych każdej ubezpieczalni. Przykładowo:

 

uraz kręgosłupa (trwały niedowład kończyn dolnych) = 80% trwałego uszczerbku na zdrowiu

50 000 zł (suma ubezpieczenia NNW) x 80% = 40 000 zł

 

W takiej sytuacji ubezpieczalnia wypłaci 40 000 zł, pomimo, że na polisie suma ubezpieczenia NNW wynosi 50 000 zł.

Podobne limity nałożone są na leczenie stomatologiczne (np. 2000 zł), okulistyczne (np. 1000 zł) lub na rehabilitację potrzebną po powrocie do kraju (np. 500 zł). To normalna praktyka i każda ubezpieczalnia takie limity posiada. Do naszego obowiązku należy dokładne zapoznanie się z zapisami OWU i dopasowanie wysokości sumy ubezpieczenia do planowanego charakteru wyjazdu oraz naszego stanu zdrowia.

ubezpieczenia turystyczne

CEL WYJAZDU - DOPASUJ ODPOWIEDNIE UBEZPIECZENIE

Każda podróż jest inna dlatego polisę ubezpieczeniową należy dostosować do charakteru swojego wyjazdu. Podpowiadamy, na które istotne czynniki warto zwrócić uwagę w przypadku różnych typów wyjazdów.

NARTY, SNOWBOARD, GÓRSKIE WYCIECZKI, GROTOŁAZI

Zwróćcie uwagę na koszty ratownictwa i poszukiwań, ponieważ akcja ratownicza z użyciem helikoptera może być naprawdę kosztowna (sam start helikoptera w Austrii wycenia się na ok. 5000 EUR). Ważna jest też wysokość n. p. m., na której działa ubezpieczenie. Na rynku dostępne są dedykowane polisy górskie, które obejmują ochroną nawet powyżej 7000 m. n. p. m. Niezwykle istotne jest również wysokie OC w życiu prywatnym (w przypadku spowodowania wypadku na stoku i wyrządzenia krzywdy drugiej osobie).

ROADTRIP PO USA

Zadbajcie o to, aby KL (koszty leczenia) były odpowiednio wysokie. W krajach takich jak Australia, Norwegia, Monako, Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie itd. koszty ratownictwa, leczenia i pobytu w szpitalu są znacznie wyższe , niż w innych państwach. W przypadku Stanów Zjednoczonych rekomendowaną kwotą KL jest aż 800 000 zł. 

EGZOTYCZNE WAKACJE W TROPIKACH

Uważnie przeczytajcie zapisy OWU dotyczące chorób tropikalnych. Często polisy pokrywają koszty leczenia danej egzotycznej choroby jedynie wówczas, gdy ubezpieczony przeszedł przed wyjazdem odpowiednie szczepienia. Sprawdźcie również, czy ubezpieczenie pokryje wydatki na leczenie chorób tropikalnych, na które nie ma szczepień (np. malaria czy denga).

SPORTY EKSTREMALNE

Jeśli macie w planach uprawianie sportów ekstremalnych (np. narciarstwo i snowboard poza oznakowanymi trasami, skoki spadochronowe, rafting itd.), sprawdźcie, czy podstawowa polisa obejmuje ochronę w przypadku danego sportu. Najprawdopodobniej konieczne będzie rozszerzenie polisy o sporty ekstremalne.

UWAGA:
Ważne jest sprawdzenie, jak rożne rodzaje sportów zostały skategoryzowane przez ubezpieczyciela. Sporty amatorskie, wysokiego ryzyka, ekstremalne, zawodowe, zimowe. Nie ma standardowych definicji. Tu ubezpieczyciele sami definiują poszczególne rodzaje sportów i ich kategorie.

UBEZPIECZENIE DŁUGIEJ PODRÓŻY

Co zrobić jeśli planujecie spędzić w podróży dwa miesiące, pół roku lub jeszcze dłużej? Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które warto rozważyć. Może się okazać, że roczne ubezpieczenie będzie kosztować nas niewiele więcej niż wykupienie ochrony na dwa miesiące. Sprawdzajcie także obostrzenia w zapisach OWU. Zdarza się, że ubezpieczalnie mają ograniczenia dotyczące długości pojedynczego wyjazdu, co w przypadku wielomiesięcznej wyprawy może być kłopotliwe. Należy również zwrócić uwagę, czy i w jaki sposób można przedłużyć polisę, gdy wciąż przebywamy za granicą.

Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże Wam w doborze odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać w komentarzach, w miarę możliwości postaramy się pomóc.

Powyższy poradnik powstał we współpracy z TUiR „WARTA” S.A., wiodącym na rynku ubezpieczycielem, posiadającym elastyczną ofertę ubezpieczeń dla podróżujących WARTA Travel.

WPISY, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ:

Before We Get Old blog

Agata & Krzysztof Cieślak 

Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem, które ponad wszystko uwielbia podróżować. Naszym założeniem jest maksymalne korzystanie z życia, zanim się zestarzejemy. Podróżujemy raczej niskobudżetowo, nie dlatego, że to takie modne. My po prostu tak lubimy, a poranna kawa najbardziej smakuje nam przy namiocie, w plenerze.

 O NAS  |  WSPÓŁPRACA  |  KONTAKT

jak wybrać ubezpieczenie na podróż najlepsze ubezpieczenie na podróż ubezpieczenie na długą podróż ubezpieczenie turystyczne ubezpiecznie dla podróżujących


Komentarze
5 komentarzy
 1. Ciekawy wpis, na pewno wrócę do niego gdy będę planować podróż na własną rękę. Jeżdżąc z biurem podróży zdaję się na ich ubezpieczenie.

 2. Super, że o tym piszecie. Ja w dzisiejszych czasach, pełnych niespodzianek na każdym nie wyobrażam sobie żadnego wyjazdu bez ubezpieczenia, nie oszukujmy się jest to poprostu niezbyt mądre 😉

 3. Ja, jako Pierwszy Hipochondryk Polski zawsze mam wykupione ubezpieczenie – nawet na atak zombie 😀

 4. Ubezpieczenie to ważna rzecz żeby się potem nie zdziwić!
  Najważniejsze to dobrze sprawdzić ofertę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.